Børnehænder i sanden

Rusmidler

 

Der er stadig flærre unge som tager stoffer. Det har længe været en nedadgående tendens for de hårde stoffer men nu gælder det også hash. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens årsrapport over narkotikasituationen i Danmark og den internationale skoleundersøgelse ESPAD, der for nylig er gennemført blandt 9.-klasse-elever i Danmark. I 2015 har godt hver tiende af de unge 15-16 årige, svarende til 13 procent, prøvet at ryge hash, og 5 procent har prøvet at ryge det indenfor den sidste måned. Det er stadig et højt niveau, men også for hash er der tale om et klart fald blandt de helt unge sammenlignet med 2011, hvor 18 procent havde prøvet at ryge hash. Rapporten kan læses her:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/fortsat-fald-i-unges-forbrug-af-stoffer


 
Sidst opdateret 09. december 2015

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.