Børnehænder i sanden

Årgangsforældre møder på skolerne

Der afholdes årgangsforældremøder i 5. og 7. kl.med midvirken af SSP konsulenten . Her kan I se hvad de møder indholdt i skoleår 2012-13.
Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

Ungecenter
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

SSP
Afdelingsleder June Wibeck-Nilsson
jwn@furesoe.dk
7216 5228.

Konfliktmægling
Thomas Aistrup
thoa@furesoe.dk
7216 4516.
Åbningstider:

Træffes efter aftale.