Børnehænder i sanden

Indsatser

Ud over forebyggende undervisning og forældremøder indgår SSP i en lang række samarbejds relationer om konkrete problemstillinger vedr. børn og unge som udviser risiko adfærd eller er i fare for at gør det. Her kan du læs om de mere specifikke indsatser som SSP indgår i.
Sidst opdateret 21. november 2016

» Kontakt

SSP

Ungecenter
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

SSP
Afdelingsleder June Wibeck-Nilsson
jwn@furesoe.dk
7216 5228.

Konfliktmægling
Thomas Aistrup
thoa@furesoe.dk
7216 4516.
Åbningstider:

Træffes efter aftale.