Børnehænder i sanden

Indsatser overfor grupper

Unge laver sjældent kriminalitet eller andet uhensigtsmæssige adfærd alene. Typisk udspringer risikoadfærd blandt ungedom fra en uheldig gruppe dynamik. Det er derfor vigtigt at forholde sig til grupper i det forebyggende arbejde. På den ene side giver gruppen den enkelte en masse gevinster. På den anden side kan gruppen presse den enkelte til at gøre ting, vedkommende ellers ikke vil gør.

SSP Furesø tilbyder et gruppe forløb med forældre til unge i uheldige grupperinger. Metoden har værer afprøvet otte gange inden for de seneste seks år med stor succes og tilfredshed for forældrene. I de fleste tilfælde er den uheldige gruppe opløst eller har ændret adfærd efter forældrene er gået sammen om at støtte hinanden. Metoden beskrives nedenfor.

 

 

 


 
Sidst opdateret 16. oktober 2017

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.