Børnehænder i sanden

Konfliktmægling

SSP har i samarbejde med Center for Konfliktløsning uddannet en række konfliktmæglere som kan mægle i konflikter mellem unge, unge og voksne og mellem voksne. Der kan også mægles i konflikter der omfatter grupper. Der kan mægles mellem grupper og indenfor grupper som har intern konflikter.

Hvis I har brug for en konfliktmægler kan man maile eller ringe til konsulent Charlie Lywood cly@furesoe.dk 7235 7886.

SSP har skrevet et dokument om konfliktmægling i Furesø Kommune og har udsendt en brochure som bruges overfor lærere, pædagogiske medarbejdere, andre professionelle og forældre. Det kan læses og printes fra denne side, forneden.

I samarbejde med Medieskolen, Lyngby har SSP Furesø produceret en DVD til brug for front personale og forældre hvor vi præsenterer tilbuddet. DVD'en er på 12 minutter og er velegnede til personalemøder/forældre møder. Den kan rekvireres hos mig cly@furesoe.dk Der er også lavede en lille appetiser som kan ses på You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=ckJsdO5-aLM&feature=youtu.be

Center for Konfliktløsning har lavet en lille pjece om konfliktmægler uddannelsen og de redskaber man bruger. Den kan downloades fra:

  pdf ikonhttp://www.konfliktloesning.dk/files/CFK_ungekonflikt_web.pdf

I forbindelse med Ungemæglere konference i efterår 2010 var en af oplægsholdere Kay Parnis fra USA. Kay arbejder med "cirkler" indenfor "genoprettende retfærdighed" eller "restorative justice" engelsk. I denne anledning har Center for Konfliktløsning lavede en 20 siders redegørelse for brugen af cirkler i praksis. Download her:

cirkler rapport EH nov 2010 final 2

Man kan læs mere om Kay Parnis's arbejde på:

http://www.restorativejustice.org/leading/pranis

I Danmark er der oprettet et netværk omkring "restorative justice" som man kan tilmeld sig:

http://http://www.genoprettende-ret.dk/default.html


 
Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.