Børnehænder i sanden

Relevante links til mere information

Herunder finder du links til alle de væsentlige aktører i det forebyggende arbejde med børn og unge.

Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er Børnerådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.

Netværk om genoprettende retfærdighed

NGR er tænkt som et forum, hvor netværkets medlemmer kan dele information om deres arbejde og diskutere genoprettende retfærdighed. NGRs formål er desuden at udbrede kendskabet til genoprettende retfærdighed gennem netværksmøder og andre arrangementer

Sikkerchat.dk - for børn og unge

Sikkerchat.dk er en oplysningsside, der har til formål at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil. Hjemmesiden er lavet af Det Kriminalpræventive Råd og Red Barnet. De to organisationer har siden 2001 samarbejdet om at forebygge, at børn og unge udsættes for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online.

Ungeenheden i Furesø Kommune

Ungeenheden er et samarbejde på tværs i Furesø Kommune, etableret med det primære mål, at alle unge får en uddannelse.

Ungerådgivningen

Har du brug for en snak – uanset hvilken? Eller en, der lytter? Så kontakt Ungerådgivningen helt anonymt. Vi tilbyder anonym rådgivningen til unge i alderen 13 til 25 år, til forældre, pårørende og fagfolk, der arbejder med unge.

Center for Konfliktløsning

Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og en socialøkonomisk virksomhed (non-profit). CfK's speciale er konfliktløsning.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens tilbud er for alle unge mellem 13-18 år, som bor og/eller går i skole i Furesø kommune.

Børns Vilkår

Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark. Målet er at sørge for, at alle børn i Danmark kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

Politi 

SSP har et tæt samarbejde med Nordsjællands Politi.

Det Kriminalpræventive Råd

DKR forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund.

Justitsministeriet

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere fondslovgivningen, registerlovgivningen og udlændingeområdet.

SSP Samrådet

SSP Samrådet er en landsdækkende faglig sammenslutning for SSP organisationer i kommunerne. Furesø Kommune er, gennem SSP Furesø, medlem af SSP Samrådet.  

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundheds- og lægemiddelfaglige myndighed i Danmark. 
 

Center for Ungdomsforskning

De unges adfærd, bevidsthed og identitet adskiller sig på mange måder fra tidligere generationers. Hverdagen på uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet såvel som i de demokratiske organisationer og foreninger præges i disse år af et komplekst mønster af brydninger. Center for Ungdomsforsknings opgaver er derfor at

  • afkode disse mønstre og brydninger ved at iværksætte forskning om unge
  • dokumentere unges holdninger, adfærd og levevilkår gennem statistisk materiale
  • samle og koordinere eksisterende ungdomsforskning i Danmark
  • formidle ungdomsforskning til et bredere publikum af uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere, organisationer og andre interesserede
 
 

Sidst opdateret 05. juli 2016

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.