Børnehænder i sanden

Trygge Faellesskaber

21. juni 2017
Trygge Fællesskaber
Tidlig forebyggelse i Furesø kommune - Trygge Fællesskaber. En håndbog for SSP kontakt lærere og andre resurser personer.

Med denne håndbog ønsker vi, at SSP-kontaktlærere - og andre ressourcepersoner - får de bedste forudsætninger for at vejlede alle - elever, lærere, forældre, pædagoger, ledelse, bestyrelser osv. - i deres bidrag til, at understøtte, udvikle og vedligeholde de trygge fællesskaber kommunens børn og unge er en del af.

SSP-arbejdet på skolerne i Furesø Kommune er baseret på Furesø Kommunes SSP-strategi. SSP-strategien foreskriver en vidensbaseret indsats med vægt på generel forebyggelse af risikoadfærd, gennem et fokus på at understøtte, udvikle og vedligeholde trygge fællesskaber for børn og unge i kommunen.
Elevernes trivsel i deres skolegang, familieliv og fritidsliv er en grundsten, ikke blot for deres sociale og personlige udvikling, men også deres faglige udvikling. På den måde kan SSP-arbejdet ses som en naturlig del af skolens og fritidstilbuddenes arbejde med elevernes personlige, sociale, relationelle og faglige udvikling. Dette fokus på trivsel skal ses i forhold til at forebygge risikoad-færd og kriminalitet samt beslægtede problemstillinger.

 

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.