Børnehænder i sanden

Om SSP

Her kan du læse om SSP Furesøs grundlag og se de vigtigste dokumenter. Dokumentet "SSP's arbejdsgrundlag" er dog endnu ikke politiske behandlet i de relevante udvalg.

SSP er i udgangspunktet et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi. I praksis involverer det en masse andre personer både indenfor og udenfor Furesø Kommune. Her er et skematisk view over hvordan SSP netværket ser ud i dag:

SSP
SSP-arbejdet drejer sig grundlæggende om børn og unges trivsel i forhold til at forebygge kriminalitet og beslægtede problemstillinger.

 

SSP indsatsen i Furesø Kommune er organisatorisk placeret i Ungeafdelingen under Jobcenter..

Lovgivning

Lovgivningsmæssigt er SSPs opgave, at sikre et samarbejde om det forebyggende arbejde over for ungdomskriminalitet. Børn og unges ’trivsel’ er det afgørende element i at forebygge kriminalitet. Trivsel og dermed forebyggelse af ungdomskriminalitet, hænger uløseligt sammen med eksistensen af: 
  1. Forældres mulighed for at give en tryg og følelsesmæssigt relevant opvækst 
  2. Skolers evne til at skabe trivsel i klasserne, så elever ikke udstødes eller mistrives i klasser domineret af negative sociale processer.

Hvis disse to betingelser ikke er til stede, kan risikoadfærd / ungdomskriminalitet udvikles.

SSP konstaterer, at omtrent 10 – 15 % af de unge på hver årgang i skolen, viser sig at være i risikozonen med tilbøjelighed til at komme ud i problemer. Ungdomskriminalitet er typisk ikke noget man gør alene men i fællesskab med andre, typisk kammeratskabsgrupper. Grupper der enten dannes af enkelte personer, som er blevet udstødt fra sociale fællesskaber, hovedsageligt i skolen, eller af grupper fra klasser med dårlig trivsel. Derfor er målgruppen for SSP-arbejdet både grupper og enkeltindivider.

 

Grundlaget for SSP Furesø og de aktuelle opgaver vedlægges her:


 
Sidst opdateret 08. juni 2017

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.