Børnehænder i sanden

SSP Samrådet

SSP Samrådet er en landsdækkende faglig sammenslutning for SSP organisationer i kommunerne. Furesø Kommune er, gennem SSP Furesø, medlem af SSP Samrådet.

Samrådet er høringspart i nye lovgivning på det retspolitisk og forebyggende område.

SSP Samrådet organisere et årligt tre dages konference, samt relevante kurser for medlemskommuner.

Læs mere om SSP Samrådet her:

http://www.ssp-samraadet.dk/

 


Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

Ungecenter
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

SSP
Afdelingsleder June Wibeck-Nilsson
jwn@furesoe.dk
7216 5228.

Konfliktmægling
Thomas Aistrup
thoa@furesoe.dk
7216 4516.
Åbningstider:

Træffes efter aftale.