Børnehænder i sanden

SSP konference 2012

SSP konference 2012 havde 55 deltagere fra alle del af kommunen hvor der arbejdes med børn og unge. Samt seks gæster udefra - tre politi folk, og tre SSP konsulenter fra andre kommuner i Nord Sjælland.

Konferencen beskæftigede sig med forebyggelse overfor unge i kriminalle grupper/uhensigtsmæssige grupper. Om formiddag gav Fuldmægtige i Justitsministeriet Maria Libak Pedersen en redegørelse for forskning om unge i grupper hvor der kunne forventes at der rekuteres til egentlige "bander", mens SSP konsulenten Charlie Lywood kom med et bud på hvordan der kan arbejdes med den enkelte unge i uhensigtsmæssige grupper samt hvordan man har arbejdet med forældre til disse unge i forældrenetvæks forløb over de sidste 10 år i Furesø Kommune.

Linket til er resumé af Maria Libak Pedersens forskning er: Resume af Justitsministeriets rapport Første led i fødekæden

Maria og Charlies slides kan læses nedenfor.

Om eftermiddag præsenterede to nyuddannede gruppemægler, afdelingsleder på Søndersøskolen Kirsten Fuursted og SSP kontaktlærer Kim Helveg Møller en metode til at arbejde med konflikter i en gruppe, gennem en case hvor der blev spillet rollespil. Også en metode til at arbejde med konflikter mellem grupper og stormøde metode blev præsenterede.


 
Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.