Børnehænder i sanden

Samarbejdet med politiet

Politiet indgår i SSP samarbejdet på forskellige niveauer.

1. I det alment forebyggende arbejde.

2. I specifikke indsatser overfor gruppe af unge som skaber problemer for sig selv og andre.

3. I straffretlige forhold vedr. unge under 18 år.

4. I Kommunens Lokalråd.
Der afholdes møder med politiet hver uge (ca.) i de såkaldte Tirsdagsmøder hvor SSP konsulenten, en opsøgende medarbejder, en socialrådgivere veksler informationer om børn som i det forløbne uge har været i kontakt med politiet eller på anden vis kræver opmærksomhed. Disse møder er reguleret via Retsplejelovens §115B. Der er udarbejdet et notat som vi tager udgangspunkt i:

 
Sidst opdateret 01. juli 2016

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.