Børnehænder i sanden

Lokalråd

Lokalråd er politi og Furesø Kommunens samarbejdesorgan for drøftelser af fælles forebyggende indsatser.
Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

Ungecenter
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

SSP
Afdelingsleder June Wibeck-Nilsson
jwn@furesoe.dk
7216 5228.

Konfliktmægling
Thomas Aistrup
thoa@furesoe.dk
7216 4516.
Åbningstider:

Træffes efter aftale.