Børnehænder i sanden

Politi og det alment forebyggende arbejde.

Politiet indgår i møderne på skole og klub området og kan rekviveres til skoler og klubber efter behov. Nærpolitiet står for færdsels undervisning mens skolelærerne har ansvaret for gennemførelse af det forebyggende undervisning i 5. 6. 7. og 8. kl.

Se under SSP skoleområdet.
Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.