Børnehænder i sanden

Unge u. 18 år og politi.

Der samarbejdes med Lokalpoliti flere gange om ugen vedrørende unge under 18 som enten har overtrådt lovgivning eller er i risiko for at gør det. I SSP regi aftales der med politi hvordan den enkelte sag skal behandles.


Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

Ungecenter
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

SSP
Afdelingsleder June Wibeck-Nilsson
jwn@furesoe.dk
7216 5228.

Konfliktmægling
Thomas Aistrup
thoa@furesoe.dk
7216 4516.




Åbningstider:

Træffes efter aftale.