Børnehænder i sanden

Forældremøder

Forældre er en meget vigtig brik i det forebyggende arbejde. På skoleområdet afholder SSP, i samarbejde med skolerne, årgangsforældremøder i 5. 6. og 7. klassetrin. Tillige, kan der arrangeres forældreårgangsmøder i 8. kl.

Hvis forældre ønsker at tale med en skole om disse møder og andre SSP relevante ting, kan de kontakt den stedlige SSP kontaktlærer:
Telefon liste over SSP kontaktlaerene

Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.