Børnehænder i sanden

Forældremøder

Forældre er en meget vigtig brik i det forebyggende arbejde. På skoleområdet afholder SSP, i samarbejde med skolerne, årgangsforældremøder i 5. 6. og 7. klassetrin. Tillige, kan der arrangeres forældreårgangsmøder i 8. kl.

Hvis forældre ønsker at tale med en skole om disse møder og andre SSP relevante ting, kan de kontakt den stedlige SSP kontaktlærer:
Telefon liste over SSP kontaktlaerene

Sidst opdateret 26. marts 2014

» Kontakt

SSP

Ungecenter
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

SSP
Afdelingsleder June Wibeck-Nilsson
jwn@furesoe.dk
7216 5228.

Konfliktmægling
Thomas Aistrup
thoa@furesoe.dk
7216 4516.
Åbningstider:

Træffes efter aftale.