Børnehænder i sanden

Forebyggende undervisning

Den forebyggende indsats på skolerne i Furesø Kommune er baseret på Furesø Kommunes SSP-strategi. Strategien beskriver en vidensbaseret indsats og anbefaler forbyggende arbejde i skolerne, fra 0 - 9. klasse.

Det forebyggende arbejde drejer sig grundlæggende om børn og unges trivsel og tryghed i de fælleskaber, de er en del af. Elevernes trivsel i deres skolegang, familieliv og fritidsliv er en grundsten, ikke blot for deres sociale og personlige udvikling, men også deres faglige udvikling. På den måde kan SSP-arbejdet ses som en naturlig del af skolens og FFO’ens arbejde med elevernes personlige, sociale, relationelle og faglige udvikling. Dette fokus på trivsel skal ses i forhold til at forebygge risikoadfærd og kriminalitet samt beslægtede problemstillinger.

Centralt for SSP-arbejdet i Furesø Kommune er altså trivslen blandt børn og unge i skolen, da dette er en af de vigtigste faktorer i forhold til at forebygge risikoadfærd og kriminalitet.

I SSP Furesø har man udarbejdet en sammenhængende indsats på baggrund af professor Flemming Balvigs og Lektor Lars Holmbergs Udvidede model for social pejling. Modellen baserer sig på Balvig og Holmbergs arbejde med social pejling. Modellen indeholder flere elementer, som tilsammen øger trivslen og mindsker risikoadfærden, hvilket skaber en inklusion i samfundet for individet. Læs mere om det i materialet nedenfor.

Den udvidede model for forebyggende undervisning

Fra 0 - 5. klasse anbefaler vi en række undervisnings forløb hvor en stor del af forebyggelses modelen bliver dækket. Blandt andet materialet "Fri for mobberi". samt bogen "er du med mod mobning? - 42 vej til bedre trivsel" Bogen er udarbejdet af Dansk Center For Undervisningsmiljø (DCUM) i samarbejde med bl.a. Trygfonden. Bogen kan lånes af SSP-kontaktlæreren og undervisningen forstås af lærerne omkring klassen.

I 6. klasse anbefaler vi at der arbejdes med materialet ”Det er da helt normalt…”, som er udarbejdet af SSP Furesø. Materialet arbejder med sociale overdrivelser, flertalsmisforståelser og social pejling. Arbejdet centrerer sig om en temadag. Det anbefales, at SSP-kontaktlæreren er en del af temadagen. Videre deltager én lærer fra hver klasse. Det kan være klasselæreren eller matematiklæreren. Læs mere om materialet nedenfor.

I 7. og 8. klasse anbefaler vi materialet ”Styrk Fællesskabet”. Materialet bygger på den udvidede model, og inddrager elementer fra forskellige undervisningsmaterialer bl.a. Tackling. Undervisningen er fordelt på to temadage i 7. klasse og to i 8. klasse. Det anbefales at SSP-kontaktlæreren er en del af temadagene. Læs mere om materialet nedenfor i den SSP håndbogen: Trygge Fællesskaber som udkom i 2017.

”Styrk Fællesskabet” er et nyt projekt i kommunen, og er et forsøg på at indrette den forebyggende undervisning mest hensigtsmæssigt. Projektet fungerer i samarbejde med forskerne fra Københavns Universitet, Flemming Balvig og Lars Holmberg, med det formål at undersøge effekten af dette nye materiale SSP Furesø har udarbejdet. Vi måler på, om materialet er bedre til at forebygge risikoadfærd, styrke almen trivsel og øge klassernes sociale kapital, end det materiale der tidligere er blevet anbefalet. Samarbejdet med Balvig og Holmberg strækker sig fra august 2016 til januar 2019.


 
Sidst opdateret 21. juni 2017

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.