Børnehænder i sanden

Skoler og SSP-kontaktlærere

På alle 7 grundskoler samt Egeskolen og Marie Kruse Skole, findes der en SSP kontaktlærer. Vedkommende er SSP's repræsentant på stedet og har ansvar for det præventive og forebyggende arbejde på skolen. SSP kontaktlærernes opgaver beskrives mere udførligt i SSP dokumentet.

Listen over SSP kontaktlærere på skolerne findes her:

Telefonliste på SSP kontaktlærere


 
Sidst opdateret 31. oktober 2016

» Kontakt

SSP

Ungecenter
Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

SSP
Afdelingsleder June Wibeck-Nilsson
jwn@furesoe.dk
7216 5228.

Konfliktmægling
Thomas Aistrup
thoa@furesoe.dk
7216 4516.
Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.