Børnehænder i sanden

Skoler og SSP-kontaktlærere

På alle 7 grundskoler samt Egeskolen og Marie Kruse Skole, findes der en SSP kontaktlærer. Vedkommende er SSP's repræsentant på stedet og har ansvar for det præventive og forebyggende arbejde på skolen. SSP kontaktlærernes opgaver beskrives mere udførligt i SSP dokumentet.

Listen over SSP kontaktlærere på skolerne findes her:

Telefonliste på SSP kontaktlærere


 
Sidst opdateret 31. oktober 2016

» Kontakt

SSP

SSP og konfliktmægling
Khalil Ahmed
7216 4396

Åbningstider:

Træffes efter aftale.
Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.